Conversatie beginnen

HTML in e-mails activeren

Concept Office is onderhevig aan veranderingen. Deze veranderingen hebben als doel het werken met het systeem te vereenvoudigen. In sommige gevallen worden veranderingen gedaan om in de toekomst functies makkelijker vrij te schakelen of te koppelen. De meest recente patch van Concept Office bevat enkele veranderingen die er mogelijk voor hebben gezorgd dat de opmaak van uw teksten en e-mails niet helemaal juist weergegeven wordt. Dit is eenvoudig op te lossen maar vereist eenmalig manuele arbeid.


Wat is er precies veranderd?

De opmaak van alle teksten in Concept Office wordt nu standaard geformatteerd gedaan. Hierdoor hoeft geen speciale selectie meer gemaakt te worden. Tevens is er een extra instelling gemaakt bij de e-mailinstellingen die ervoor zorgt dat u gemakkelijk HTML e-mails kunt maken binnen Concept Office. Om een lettertype en een tekstgrootte voor in te stellen zijn twee nieuwe administratie configuraties in het leven geroepen: configuratie 277 en 278.


Hoe stel ik alles goed in?

Navigeer in Concept Office naar [Uitgebreide stamgegevens] -> [Tekstblokken]

Selecteer het tekstblok wat niet correct weergegeven wordt (let op: dit zijn mogelijk de eerste keer alle door u gebruikte tekstblokken!).

Open het tekstblok door er dubbel op te klikken.

Wanneer het tekstblok wit wordt weergegeven betekent dit dat de tekst ‘ongeformatteerd’ is opgeslagen. Deze tekst zal dus niet verschijnen op uw documenten in de door u gewenste opmaak.

Om dit op te lossen geeft u een dubbelklik in het witte vlak . Dit zal de teksteditor openen:


Druk enkel op OK. Hierna zult u zien dat het tekstvlak geel weergegeven wordt. Dit duidt erop dat uw tekst geformatteerd wordt opgeslagen en correct zal worden weergegeven in documenten en e-mails.

Herhaal deze stap voor alle tekstblokken.

LET OP:

Hou er rekening mee dat niet alle tekstblokken ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden in e-mails.

Voor de e-mail worden de bwBetreff en de bwMail tekstblokken gebruikt!


E-mail juist configureren


Na het aanpassen van de tekstblokken dient u mogelijk uw e-mail instellingen nog juist te configureren in Concept Office. Dit kan onder [Systeembeheer] -> [E-mail instellingen].

Hiervoor dient u wel de juiste rechten te hebben!


Vink onder documentsoort (alle) in de kolom HTML e-mail het vakje aan wat ervoor zorgt dat teksten in HTML formaat naar Outlook worden verstuurd.

Start hierna Concept Office opnieuw op en uw e-mail zal correct overgedragen worden. Alle gebruikers dienen Concept Office na het instellen opnieuw op te starten.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee